กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองอบรม
กรุณากรอกข้อมูลการจองอบรมให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการกรอกข้อมูล สามารถโทรปรึกษาทีมงานได้ที่ ติดต่อทีมงาน

**หากท่านไม่มี รหัส-TOPPROMEMBER สามารถกดปุ่มถัดไป

หากท่านมีบัญชีแล้ว?

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
ตำแหน่ง
รหัส-TOPPROMEMBER

ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อมูลการเงิน
รายการสินค้าหรือบริการ
Description
จำนวนหน่วย
Quantity
ราคาต่อหน่วย
Unit/Price
จำนวนเงินไม่รวมภาษี
Amount
9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)
บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
20 กันยายน 2567 09:00-16:00 น.
Sub Total
Discount
Total
Vat 7%
Grand Total

ข้อมูลสำหรับใช้ออกใบเสนอราคา
ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน
ประเภท
ที่อยู่

ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางใด ?